O nás


Jsme malá chráněná dílna nacházející se na okraji města Odry. Oblíbili jsme si práci se dřevem, a protože máme velmi rádi děti, většina našich výrobků je určena právě pro ně. Kromě tradičních dřevěných kostek a loutkových divadel vyrábíme i certifikované prvky z akátu pro dětská hřiště. Pro všechny milovníky poctivého nábytku z dubového masivu vyrábíme kvalitní jídelní a konferenční stoly a židle.

Náš příběh

Myšlenka vyrábět hračky vznikla z podnětu udržet tradiční české řemeslo a také z lásky k přírodním materiálům a hlavně dětem. Inspiraci jsme našli ve dřevě.

Prostřednictvím dřevěných hraček si umožňujeme návrat do dětství a oživujeme tak hračky našich prababiček a pradědečků.

Dřevěné hračky

Chráněná dílna

Jsme chráněná dílna, která zaměstnává osoby zdravotně znevýhodněné, částečně invalidní a invalidní. Naším cílem je (mimo jiné) nacházet pro tyto lidi práci, kterou by mohli vykonávat a uzpůsobovat podmínky tak, aby jejich hendikep nebyl v práci překážkou.

Svým zákazníkům poskytujeme možnost uplatnění náhradního plnění.

Sociální podnik

Společnost Gerlich Odry s.r.o. se hlásí svou činností k principům sociálního podnikání a je provozována jako sociální podnik.

Sociální podnik naplňuje společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím následujících principů.

SOCIÁLNÍ PRINCIP

V roce 2022 zaměstnáváme  27 osob z toho 16 osob se zdravotním znevýhodněním. Což je 59 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.

Zaměstnancům se zdravotním postižením je poskytována integrační podpora zohledňující jejich specifické potřeby. Dle zdravotních potřeb pak každému zaměstnanci individuálně upravujeme pracovní plán, vycházíme vstíc i délkou pracovního úvazku.

Několikrát během roku máme se zaměstnanci kolektivní i individuální sezení, kde zjišťujeme jejich aktuální potřeby a vyhodnocujeme vývoj dle stanovených profesních a osobních cílů zaměstnance. Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku a jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů.

EKONOMICKÝ PRINCIP

Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří cca 90 % z celkových výnosů podniku. Dle účetní uzávěrky z roku 2021 uvedené na www.justice.cz jsme hospodařili se ziskem 2,8 milionu.

Více než 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. V roce 2022 jsme investovali do nákupu minibagru s rozsáhlým příslušenstvím, balícího stolu a nových pracovních židlí. Investovaná částka byla v polovině roku 430 000,-. Dále plánujeme investovat do příjezdové a parkovací plochy na stolárně ve Spálově. Předpokládaná hodnota investice je 2 mil. Kč.

Do čeho jsme investovali v předchozích letech: v r. 2019 jsme takto rozšířili podnik o výrobu nábytku, což nám pomohlo nebýt závislí pouze na sezónní výrobě hraček.

V roce 2020 jsme investovali do tvorby nového e-shopu, jež výrazně podpořil náš prodej.

V roce 2021 jsme zakoupili výkonný řezací a gravírovací laser, jež nám pomohl podpořit výrobu divadel a rozšířit ji o další možnosti, obsluhu mohou snadno provádět i lidé se zdravotním znevýhodněním.

V roce 2022 jsme zakoupili minibagr – díky němuž jsme pracovníkům usnadnili montáž dětských hřišť.

Všechny tyto kroky nám umožnily nábor nových pracovníků a hlavně zajištění práce pro ty stávající.

Rozhodování a řízení společnosti je nezávislé na majitelích. Jednatelé mají 100 %  právo rozhodování.

ENVIRONMENTÁLNÍ PRINCIP

Dodržujeme zásady formulované v podnikové směrnici, kterou dle potřeby aktualizujeme.

V provozu třídíme odpad a obalový materiál se znovu maximálně využívá k další přepravě zboží.

Tiskneme převážně černobíle a oboustranně.

Nové spotřebiče jsou voleny v nejvyšší jak energetické, tak kvalitativní třídě.

U osvětlení postupně přecházíme z zářivkových na ledková světla.

LOKÁLNÍ PRINCIPY

Přednostně zaměstnáváme místní obyvatele, všichni naši zaměstnanci žijí do 15 km od místa zaměstnání.

Tam kde to je možné, preferujeme místní dodavatele. (Např. firmy Správa Lesů Fulnek s.r.o., sklenářství Jiří Návrat, Javex-Trade s.r.o., Montcolor Zavadil s.r.o., KAEM Tisk s.r.o., NC Line s.r.o. a další.)

Ve svém okolí také stavíme a udržujeme dětská hřiště. (Např. Odry, Spálov, Hranice, Libhošť, Fulnek, Heřmánky, Heřmanice a další.)

Snažíme se zapojovat také do místního kulturního života a spolupracujeme tak s místními spolky jako např. Loutkové divadlo při Dělnickém domě v Odrách, Historicko-vlastivědný spolek, Muzejní spolek Rolleder.

Osobně pomáháme i materiálně podporujeme uvedené spolky při pořádání akcí.

Historie

Firmu založili v roce 1999 Dana a Zdeněk Mateiciucovi. V tuto dobu spatřily svět naše první dřevěné hračky. Za dobu svého trvání zaměstnala přes 100 osob se zdravotním postižením, z nichž někteří jsou stále v našich řadách. Výrobní sortiment se postupně vyvíjel a měnil. I v současné době jsme otevřeni novým výzvám.

Sídlo firmy Gerlich Odry

Certifikáty a ocenění

Certifikáty a ocenění budou brzy doplněny.